help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 mei 1991 betreffende de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen door de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel aan het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/1991
Pagina:18585
Advies van de Raad van State 20542
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991