help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 30 van 28 augustus 1957 betreffende de vaststelling, inzake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficiënt, toepasselijk op heel het Rijk, voor de periode van 1 juli 1957 tot 30 september 1957


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/08/1957
Nummer: 30
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/09/1957
Pagina:6638
Advies van de Raad van State 5851
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/07/1957 - 30/09/1957

Periode van geldigheid van ... tot 30/09/1957