help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/07/2009
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/10/2009
Editie:1
Pagina:65660
Advies van de Raad van State 46722
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2009 (de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch staatsblad is bekend gemaakt)

Overgangsbepalingen: art. 4

Periode van geldigheid van 01/12/2009 tot ...