help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 augustus 1957 tot bepaling van de inrichtingsmodaliteiten van het eindestageëxamen der bibliothecarissen van de Koninklijke Bibliotheek van België en van zekere Rijksinstellingen die van het Bestuur van het Hoger Onderwijs en de Wetenschappen van het Ministerie van Openbaar Onderwijs afhangen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/1957
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/08/1957
Pagina:5959
Advies van de Raad van State 5688