help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 juni 1957 houdende toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 1956 tot vaststelling der regelen inzake inrichting van de diensten voor voorlichting bij beroepskeuze en van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, alsmede der voorwaarden tot subsidiëring, door de Staat, van diensten voor voorlichting bij beroepskeuze en van psycho-medisch-sociale centra


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/06/1957
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/1957
Pagina:5324
Advies van de Raad van State --