help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 mei 1957 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de kandidaten in de wetenschappen, groep : aard- en delfstofkundige wetenschappen, de graden van kandidaat in de wetenschappen, groep : biologische wetenschappen en van licentiaat in de wetenschappen, groepen : dierkundige of plantkundige wetenschappen, kunnen verkrijgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/1957
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/1957
Pagina:4652
Advies van de Raad van State 5700