help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 februari 1957 tot vaststelling van het gemiddeld jaarlijks loon van de zeelieden ter koopvaardij, voor de toepassing van de wet van 30 december 1929 op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/02/1957
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/1957
Pagina:1954
Advies van de Raad van State 5282