help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 december 1959 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1939, gegeven in uitvoering van artikel 21 der wet van 15 december 1937, betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, en tot vaststelling van het bedrag der subsidies te verlenen aan de erkende mutualiteitsverenigingen voor lijfrente


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/12/1959
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/1960
Pagina:443
Advies van de Raad van State 6763