help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 april 1991 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 44ter van 29 januari 1991, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 44 van 21 maart 1989 houdende tijdelijke verlaging van de leeftijd vanaf welke sommige oudere werknemers een regeling van aanvullende vergoeding kunnen genieten indien zij worden ontslagen, zoals gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 44bis van 13 juli 1989


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/05/1991
Pagina:11784
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/06/1991 tot ...