help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 april 1958 houdende goedkeuring van de volgende Internationale Akten :
a) Aanvullend Protocol nr. 4 tot wijziging van het Verdrag inzake oprichting van een Europese Betalingsunie, ondertekend op 30 juni 1953, te Parijs ;
b) Aanvullend Protocol nr. 5 tot wijziging van het Verdrag inzake oprichting van een Europese Betalingsunie, ondertekend op 30 juni 1954, te Parijs ;
c) Aanvullend Protocol nr. 6 tot wijziging van het Verdrag inzake oprichting van een Europese Betalingsunie, ondertekend op 29 juni 1955, te Parijs ;
d) Aanvullend Protocol nr. 7 tot wijziging van het Verdrag inzake oprichting van een Europese Betalingsunie, ondertekend op 5 augustus 1955, te Parijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1958
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/1958
Pagina:7016
Advies van de Raad van State 3912 + 4761