help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 november 1962 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1959 betreffende het houden van de individuele rekening inzake rust- en overlevingspensioen van zekere werknemers bedoeld bij de wet van 20 mei 1949, waarbij de toepassing van het stelsel van de maatschappelijke zekerheid wordt uitgebreid tot sommige arbeiders door de openbare besturen tewerkgesteld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/1962
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/1962
Pagina:10927
Advies van de Raad van State 8149