help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 september 1961 tot vaststelling van de datum waarop de wet voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel in werking treedt wat betreft de terugbetaling door de Staat van de bezoldigingen en uitkeringen toegekend aan het personeel van de politieparketten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/1961
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/1961
Pagina:7065
Advies van de Raad van State --