help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 augustus 1966 houdende goedkeuring van het Akkoord tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, ondertekend op 14 januari 1965, te Luxemburg, tot regeling der uitvoering van het op 14 november 1963, te Warschau ondertekende Akkoord tussen de Belgische Regering en de Regering van het Groot-hertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek Polen, anderzijds, betreffende de schadeloosstelling voor bepaalde Belgische en Luxemburgse belangen in Polen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/08/1966
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/09/1966
Pagina:9660
Advies van de Raad van State 9260