help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 februari 1966 waarbij eensdeels de ambtenaren worden aangewezen die bevoegd zijn verklaard om de feiten op te tekenen op de individuele fiches van de personeelsleden van het departement die onderworpen zijn aan de beoordeling en anderzijds de ambtenaren die bevoegd zijn verklaard om de beoordeling van deze personeelsleden voor te stellen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1966
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/04/1966
Pagina:3892
Advies van de Raad van State U - D