help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 januari 1966 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 1962 tot vaststelling der vergoedingen die door de in- en uitvoerders van land- en tuinbouwprodukten verschuldigd zijn aan de Nationale Dienst voor de afzet van land- en tuinbouwprodukten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/1966
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/01/1966
Pagina:947
Advies van de Raad van State U - D