help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/10/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/1994
Pagina:26715
Advies van de Raad van State 23351
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Buitenwerkingtreding: "Op de datum waarop het koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad in werking treedt" (W 18/12/2009, art. 6 - BS 10/03/2010, p. 14915)

Periode van geldigheid van 22/10/1994 tot 55/55/5555