help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 juni 1969 houdende goedkeuring van het verdrag, ondertekend te Brussel op 27 september 1967, houdende herziening van het Algemeen Verdrag tussen België en Griekenland betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Athene op 1 april 1958


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/1969
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1969
Pagina:9720
Advies van de Raad van State 10397