help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministerieel besluit van 6 juli 1971 houdende gelijkschakeling van de wetenschappelijke functies bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid met bepaalde rangen in de hiërarchie der graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen titularis kunnen zijn, met het oog op de toepassing van de reglementaire beschikkingen inzake reis- en verblijfkosten]
[Ministerieel besluit van 6 juli 1971 houdende gelijkschakeling van de wetenschappelijke functies bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur met bepaalde rangen in de hiërarchie der graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen titularis kunnen zijn, met het oog op de toepassing van de reglementaire beschikkingen inzake reis- en verblijfkosten]
Ministerieel besluit van 6 juli 1971 houdende gelijkschakeling van de wetenschappelijke functies bij het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie met bepaalde rangen in de hiërarchie der graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen titularis kunnen zijn, met het oog op de toepassing van de reglementaire beschikkingen inzake reis- en verblijfkosten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/1971
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1971
Pagina:9728
Advies van de Raad van State --
Periode van geldigheid van ... tot 31/03/2018