help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 juni 1971 tot toekenning aan het Nationaal Werk voor oudstrijders en oorlogsslachtoffers (N.W.O.S.), met het oog op sociale bijstand aan de gerechtigden van dit Werk, van onopgevorderde bedragen voortkomend van tijdens de oorlog 1940-1945 in Duitsland of in de door Duitsland bezette gebieden verdiende lonen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1971
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/07/1971
Pagina:8689
Advies van de Raad van State 11290