help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 juni 1971 tot aanvulling van het ministerieel besluit van 8 oktober 1970, houdende bijzondere bepalingen om bij het Bestuur der Posterijen te voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van de besluiten die het gewijzigd of aangevuld hebben


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/1971
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/1972
Pagina:415
Advies van de Raad van State U - D