help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 november 1972 betreffende de arbeidsduur van sommige werknemers, tewerkgesteld door de SHAPE, Algemeen Hoofdkwartier van de geallieerde strijdkrachten in Europa


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/1972
Pagina:14284
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking