help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 februari 1970 betreffende de inwerkingtreding van bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van sommige bepalingen van de de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 1969


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/02/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/02/1970
Pagina:1813
Advies van de Raad van State 11030