help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 september 1972 tot bepaling van de datum van inwerkingstelling van titel II van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscompabiliteit en de wet van 22 oktober 1970 tot omzetting in een staatsbedrijf, van de dienst van het Ministerie van Openbare Werken belast met de exploitatie van het stuwdamcomplex te Nisramont


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/1972
Pagina:11774
Advies van de Raad van State 11566