help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 1 augustus 1972 betreffende de geldigmaking van de als titularis van de graad van klasseerder bij DE POST gepresteerde diensten voor de berekening van de graadanciënniteit in de graad van postman]
Koninklijk besluit van 1 augustus 1972 betreffende de geldigmaking van de als titularis van de graad van klasseerder bij het Bestuur der Posterijen gepresteerde diensten voor de berekening van de graadanciënniteit in de graad van postman


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/08/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/1972
Pagina:11836
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1972