help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 april 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging worden toegekend aan de gerepatrieerden uit Rwanda


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/1994
Pagina:12887
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 11/04/1994

Periode van geldigheid van 11/04/1994 tot ...