help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 september 1974 houdende goedkeuring van volgende internationale akten :
Verdrag tot oprichting van de wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom, opgemaakt te Stockholm op 14 juli 1967;
Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockholm op 14 juli 1967
Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, herzien te Stockholm op 14 juli 1967;
Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken van 15 juni 1957, herzien te Stockholm op 14 juli 1967;
Akte van Stockholm van 14 juli 1967 ter aanvulling van de overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationale depot van tekeningen en modellen van nijverheid van 6 november 1925;
Verdrag van Bern van 9 september 1886 voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, herzien te Stockholm op 14 juli 1967


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1974
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/01/1975
Pagina:869
Advies van de Raad van State 11686
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking