help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 juli 1973 tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van een tegemoetkoming voor hulp van derde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/07/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/07/1973
Pagina:8389
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/07/1973 tot ...