help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 houdende enerzijds de intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 1995 houdende vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Roeselare-Tielt op het grondgebied van de gemeente Wielsbeke, en anderzijds de voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Roeselare-Tielt op het grondgebied van de gemeente Wielsbeke


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 19/12/1997
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 26/02/1998
Page:5340
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Datum is niet vermeld

Remarques