help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding]
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 16/12/1997
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/02/1998
Page:4693
Avis du Conseil d'Etat 26982
Entrée en vigueur / Effet Zie artikel 22
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 01/09/1997, met uitzondering van :
1° de artikelen 12, 14, §§ 2 en 3 en artikel 17, § 5 die uitwerking hebben met ingang van 15/06/1995;
2° de artikelen 4, § 2 en 7, die uitwerking hebben met ingang van 01/09/1996;
3° de artikelen 3, 4, § 1, 6, 8, 9, 13 en 15, die uitwerking hebben met ingang van 01/01/1997.

Opgeheven met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Période de vigueur du 15/06/1995 au 31/08/2011