help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 januari 2012 tot instelling van een Beoordelingscommissie bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de Franstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het éénvormig oproepstelsel, die gedetacheerd zijn naar en/of ter beschikking gesteld zijn van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/2012
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/2012
Pagina:8296
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/02/2012 tot 29/06/2019