help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 12 november 1997 houdende regeling van de beroepsprocedure tegen de beslissingen genomen door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/1997
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/12/1997
Pagina:32971
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/12/1997 tot ...