help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984, artikel 2 - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984, Bijlage, artikel 8


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1997
Pagina:18894
Advies van de Raad van State 26628
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1997

Opmerkingen Wijz. KB 01/06/1997, oph. art. 3 op 30/09/1997