help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen]
Decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/1981
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/1981
Pagina:9334
Advies van de Raad van State 13856
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 67: iwt. op de data die de Vlaamse regering vaststelt en ten laatste op 25/07/1984.
Art. 1 tot 6: 15/05/1982 (BVR 21/04/1982)
Artikel 12 : 20/08/1981 (KB 30/07/1981)
Artikel 13, §2 : 20/04/1982 (BVR 11/03/1982)
Art. 24 tot 27: 15/05/1982 (BVR 21/04/1982)
Artikel 53 : 20/04/1982 (BVR 11/03/1982)
Art. 64 tot 68: 15/05/1982 (BVR 21/04/1982)

Buitenwerkingtreding: overgangsbepalingen: DVO 23/12/2011, art. 84 en 85.

Periode van geldigheid van 20/08/1981 tot 31/05/2012
Opmerkingen In alle wetteksten waarin verwezen wordt naar dit decreet moet dit gelezen worden als een verwijzing naar het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (art. 82, tweede lid, van dit laatst decreet).