help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1997 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor het promotiefonds "Groenten en Fruit"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1997
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/11/1997
Pagina:30021
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/11/1997 tot 01/01/2002
Opmerkingen Het correct opschrift luidt: "Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1997 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij"