help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 januari 1984 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 april 1977 betreffende de invoer en de uitvoer over de Belgisch-Nederlandse grens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/01/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/1984
Pagina:958
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1984