help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 16. November 1988 zur Festlegung des Zuschusssatzes und der Bedingungen, zu denen Gemeinden und Vereinigungen ohne Erwerbszweck Zuschüsse für den Ankauf, den Bau-, Um- und Ausbau, die Einrichtung und die Ausrüstung von Frühhilfezentren für behinderte Kleinkinder gewährt werden

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 16 november 1988 tot vaststelling van het percentage en de toekenningsvoorwaarden van de aan gemeenten en verenigingen zonder winstoogmerk verleende subsidies voor het aankopen, het bouwen, ombouwen, uitbreiden, inrichten en uitrusten van centra voor vroege hulpverlening aan gehandicapte kleine kinderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/11/1988
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/1989
Pagina:7620
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1988