help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 5 juni 1997 tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu bevoegd zijn om de voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/1997
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/1997
Pagina:24380
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 3: "treedt in werking op dezelfde datum als het ministerieel besluit van 17 april 1997 tot vaststelling van het reglement van het personeel van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu."

Periode van geldigheid van 30/04/1997 tot ...