help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 december 1976 tot bepaling van de voorwaarden waaraan de financieringshuurondernemingen moeten voldoen om voor de financiering binnen het kader van de wetten betreffende de economische expansie van 17 juli 1959 en 30 december 1970 te worden erkend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/01/1977
Pagina:659
  • 18/02/1977 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse