help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 november 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1964 waarbij de samenstelling en de werking worden bepaald van de Technische Commissie van advies voor de overzeese sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/11/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/1977
Pagina:872
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1976
Artikel 2: 08/03/1975