help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 september 1976 houdende toekenning van een toelage aan de met de taak van tolk belaste personeelsleden van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/09/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/11/1976
Pagina:14836
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975

Periode van geldigheid van 01/01/1975 tot ...