help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 september 1975 houdende wijziging van het ministerieel besluit van februari 1971 waarbij de bevoegdheid van de provinciegouverneurs wordt bepaald inzake het vaststellen van de oorsprong van de onbevaarbare waterlopen waarvan het waterbekken honderd hectaren bereikt op de grens van twee provinciën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/09/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/10/1975
Pagina:13443
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking