help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 juni 1975 houdende goedkeuring van het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten, en van de Bijlage, opgemaakt te 's-Gravenhage op 5 oktober 1961


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/1975
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/02/1976
Pagina:1405
  • 10/03/1976 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 11202
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking