help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 1988 houdende vaststelling van het statuut van de administrateur-generaal en van de ambtenaren-generaal van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/1988
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1988
Pagina:17844
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/12/1988 tot ...