help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 juli 1976 tot wijziging voor bepaalde groepen belastingplichtigen van de basisrentevoet omschreven in artikel 89 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/07/1976
Pagina:8834
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976 ("vanaf het aanslagjaar 1977")

Periode van geldigheid van 01/01/1976 tot ...