help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 april 1975 genomen in uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 april 1975 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verlenen van sociale hulp aan bejaarde zelfstandige arbeiders gerepatrieerd uit Afrika


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/1975
Pagina:8425
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking