help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 17 april 1997 houdende instemming met volgende internationale akten:
- Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Socialistische Republiek Viëtnam betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Hanoï op 24 januari 1991
- Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Cyprus betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de uitwisseling van brieven, opgemaakt te Nicosia op 26 februari 1991
- Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Algiers op 24 april 1991;
- Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Oosterse Republiek Uruguay [ = Republiek ten Oosten van de Uruguay] betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en Protocol, opgemaakt te Brussel op 4 november 1991
- Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Georgië, opgemaakt te Brussel op 23 juni 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/1997
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/1997
Pagina:21559
Advies van de Raad van State 25001
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking