help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 november 1996 houdende instemming met het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, gedaan te Wenen op 20 september 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/1996
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/1997
Pagina:21485
Advies van de Raad van State 24990
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking