help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de bedrijfsvoorheffing op kapitalen, afkoopwaarden, spaartegoeden, pensioenen en renten, verleend in het kader van het lange termijnsparen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/08/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/09/1993
Pagina:20987
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 4