help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 januari 1977 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 februari 1971, houdende erkenning als overgangsmaatregel, van de toezichthoudende geneesheren, in plaats van de Gespecialiseerde Medische Sportkeuringscentra, om te beslissen over het indelen bij een hogere klasse, van minderjarige wielrenners, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 februari 1972, 2 juli 1974, 21 januari 1975 en 29 december 1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/01/1977
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/03/1977
Pagina:3283
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 30/12/1977

Periode van geldigheid van ... tot 30/12/1977