help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kanselarij van de Eerste Minister en de Diensten van de vaste Nationale Cultuurpactcommissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/1997
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1997
Pagina:18882
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1997